Sosyal medya yönetimi alanında faaliyet gösteren şirketlerin yaptığı harcama oranlarından Türkiye’de kaç kişinin internet kullanıcısı olduğuna; internette geçirilen ortalama süreden kaç aktif sosyal medya kullanıcısı olduğuna kadar birçok verinin yer aldığı We Are Social 2020 Dijital Raporu yayınlandı. We Are Social-Hootsuite iş birliği ile hazırlanan raporda, dijitalleşmenin küresel çaptaki etkilerini göstermek hedeflendi.

We Are Social, sunduğu raporda ilk olarak, dijital dünyada yaşanan bazı önemli geçişlerden bahsediyor. Bu geçişlerden birincisi, sosyal medya kullanıcılarının aktif oldukları platformlardan kopmak istememeleri, fakat daha ölçülü bir şekilde, kendileriyle uygulama arasında sağlıklı bir bağ kurmaya odaklanmaları. Bu noktada; Instagram’ın beğeni (like) sayısını kaldırarak kullanıcının motivasyonunu ve platforma olan bağlılığını “ruh sağlığına yönelik farkındalık” (mental health awareness) noktasında artırmaya çalışması örnek veriliyor. 2020 yılında birçok marka ve şirketin bu konuda hassasiyet göstererek, kullanıcının daha sağlıklı bir şekilde içerik tüketmesi için harekete geçeceği öngörülüyor.

2020 Dijital Raporu’nda dikkat çeken ikinci geçiş konusu ise sosyal medyadaki bilgi kirliliği. Sosyal medyada aktif olan kullanıcıların büyük bir çoğunluğunda, bilgi kirliliğinden dolayı oluşan, gerçek dünyadan kopma hissinin yaşandığına vurgu yapılıyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde dijital platformların ve markaların, şeffaflık ilkesini göz önünde bulundurarak; toplumlar adına ortak yarar sağlayacak, teyit edilmiş bilgilerin yer aldığı bir içerik ortamı oluşturmaları bekleniyor.

Türkiye’de günde ortalama 7,5 saat internet kullanılıyor

Raporun Türkiye istatistiklerine baktığımızda; 16-64 yaş arası kullanıcıların mobil interneti günde ortalama 4 saat kullandığını görüyoruz. Yine rapora göre, mobil internet kullanımının dünya ortalaması 3 saat 22 dakika olarak tespit edilmişken; Türkiye’nin mobil internette harcadığı vaktin bu ortalamanın üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Bu yaş aralığındaki kullanıcılar, mobilde ve masaüstünde olmak üzere, günde ortalama 7 saatini internette geçiriyor.

Rapora göre Türkiye’de 13 yaş ve üzeri yaş grubunun sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanma oranı %81 olarak görülüyor. Dünyada ise bu oran %63.

Türkiye’de günde ortalama 7,5 saat internet kullanılıyor

Raporun Türkiye istatistiklerine baktığımızda; 16-64 yaş arası kullanıcıların mobil interneti günde ortalama 4 saat kullandığını görüyoruz. Yine rapora göre, mobil internet kullanımının dünya ortalaması 3 saat 22 dakika olarak tespit edilmişken; Türkiye’nin mobil internette harcadığı vaktin bu ortalamanın üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Bu yaş aralığındaki kullanıcılar, mobilde ve masaüstünde olmak üzere, günde ortalama 7 saatini internette geçiriyor.

Rapora göre Türkiye’de 13 yaş ve üzeri yaş grubunun sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanma oranı %81 olarak görülüyor. Dünyada ise bu oran %63.

İş amacıyla sosyal medya kullanımında ortalamanın üstündeyiz

Japonya, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi sosyal medyayı ağırlıklı olarak eğlence/tanıtım amaçlı kullanan ülkelere kıyasla Türkiye’de sosyal medyanın iş amaçlı kullanım oranı oldukça fazla. Rapora göre Türkiye’de iş nedeniyle sosyal medyayı aktif bir şekilde kullananların oranı dünya ortalamasının üstünde: %44. Raporda kullanıcıların hangi iş kollarında sosyal medyayı kullandıklarına dair detay bir bilgi sunulmazken, özellikle Türkiye’de artan dijital iş kollarının bu oranı artırdığı söylenebilir.

Instagram reklam erişimlerinde Türkiye 5. sırada!

 We Are Social 2020 Dijital Raporu’na göre Türkiye, Instagram reklam erişiminde en yüksek seviyede potansiyel gösteren ülkeler arasında 5. sırada. Bu listenin ilk sırasında İzlanda, ikinci sırada Kazakistan, üçüncü sırada Brunei, dördüncü sırada ise Kıbrıs yer alıyor. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki ortalama nüfusu 360 bin olan İzlanda ile 80 milyonu aşan nüfusa sahip Türkiye’nin reklam erişimini karşılaştırmak, yeterince adaletli olmayabilir.

Hem Türkiye hem de dünya genelinde dijitalleşmenin artmasıyla birlikte sosyal medya kullanımının hayatımızın her alanında bir alt başlık olarak yer aldığı aşikâr. Sosyal medyanın dünya çapındaki etkileri bir yana, Türkiye’de de her geçen yıl dijitalde yaşanan gelişmelerle birlikte ilginç sonuçları kucaklayacağımızı söyleyebiliriz.

 

Kaynak:

https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media